Od sada i rad gradonačelnika pod lupom!

Na inicijativu Ministarstva odbrane, doneta je Odluka o pristupanju promeni Statuta Vranja, rečeno je nakon završene 61. sednice Gradskog veća.

Prema rečima portparolke veća Zorice Jović, tročlana Komisija u kojoj se nalazi većnica Danijela Milosavljević kao i odbornici Skupštine Jelena Stanković i Dalibor Dimitrijević daće predlog za promenu statuta grada koji će biti predat nadležnim komisijama.

Plan odbrane lokalne samouprave je sastavni deo plana odbrane Republike Srbije i ovom Izmenom i Dopunom biće precizirana ovlašćenja grada koji će kod svojih organa obezbediti viši stepen odbrane , a u vezi sa tim bi se predvidele odgovarajuće mere i radnje koje bi dovele do višeg stepena odbrane“, rekla je Jović.

U okviru druge tačke razamtran je izveštaj gradonačelnika o radu, što dosada nije bila praksa, a njegove aktivnosti biće prezentovane i na Skupštini.

Gradonačelnik je izabrano  i imenovano  lice pa je očekivano da izvesti odbornike ali i građane o proteklom radu u 2016. godini. Ovaj izveštaj usvojen je na Gradskom veću, a biće poslat i na skupštinsko razmatranje“ navodi portparolka.

Na poslednjoj sednici donet je i predlog Pravilnika o uslovima i načinima korišćenja podsticajnih srestva  u poljoprivredi  kao podrška proizvođačima u proizvodnji , a nakon skupštinksog usvajanja uslediće javni konkurs.

(Kraj)