Počela obnova mostova u Donjoj Lomnici i Boljaru

U Donjoj Lomnici počeli su radovi na rašćišćavanju terena u koritu reke Šišavice gde će biti porušen stari most koji je oštećen u poplavama prethodnih godina i izgrađen novi armirano-betonski most.

“Uradiće se privremeni prelaz preko reke, a onda kreće rušenje starog mosta. Biće uređeno i korito 20-ak metara uzvodno i nizvodno. Ovo je jedan od važnijih poslova na saniranju šteta od poplava u vlasotinačkom kraju čijim bi završetkom trebalo da se spreči ili svede na minimum šteta od nabujalih reka i potoka”, istakao je pomoćnik opštine Vlasotince Vladimir Kocić.

Inače, u planu je i kompletno uređenje korita Šišavice od MZ Sredor do uliva u reku Vlasinu, a kako dodaje Kocić, nadaju se da će naredne godine obezbediti sredstva za taj projekat.

Radove čija je vrednost 14,3 miliona dinara finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije,  a izvode preduzeća Trejs i HSV Mehanizacija.

Sredstvima kancelarije u iznosu od 5,2 miliona dinara sanira se i rekonstruiše i most u Boljaru, a novcem iz opštinskog budžeta asfaltira se ulica u Manastirištu.