Savremene opreme i proširenje deponije po ugledu na evropske

Savremena oprema i proširenje deponije po ugledu na evropske

Ova deponija je jedna od najvećih, najbolje opremljenih u Srbiji, cena deponavanja je niska, a njome prihoduje grad Pirot

Regionalna sanitarna deponija u Pirotu planira proširenje u narednom periodu ali i značajne investicije čiji je cilj da bude jedna od najboljih deponija u Srbiji, s obzirom da se planiraju dva armirano betonska kolektora za sprovođenje podzemnih voda, odnosno, biće ugradjeno pet pijezometara koji će služiti za ispitivanje kvaliteta podzemnih voda, kao i automatska hidrometeorološka stanica.

Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića ovakve uređaje nema nijedna deponija u Srbiji, a gradska uprava nastoji dap o uređenosti deponije bude najbolja u Srbiji.

Deponija se proširuje jer sadašnji prostor za odlaganje smeća može da se koristi još nekoliko godina. Mi želimo da naša deponija bude najbolja i da po ekološkim standardima bude poput deponija kakve se  u Evropi. Pored toga, u doglednom periodu treba da se rade projekti za sekundarnu separaciju otpada, da se otpad koji se ovde dovozi odmah i ne odlaže, već da se obavlja separacija. Takođe, u planu je izgradnja kompostane za biomasu i biootpad. To su planovi. Nadam da će oni biti ostvareni narednih godina”, kaže Vasić.

On izražava uverenje da će se na taj način produžiti vek trajanja deponije, a otpad sa teritorije Pirotskog otpada biti zbrinut na veoma kvalitetan i ekološki način.

Dobit od deponije 4 miliona dinara u prvih 6 meseci

Direktor Regionalne deponije Pirot Nebojša Ivanov kaže da je u prvih šest meseci na Regionalnu deponiju  doveženo oko 15.000 tona otpada i neopasnog industrijskog otpada sa područja Pirotskog okruga i da ova deponija ima najnižu cenu odganja otpada u Srbiji.

Planom poslovanja za ovu godinu planirana je dobit od oko šest miliona dinara, a mi smo već u prvih šest meseci ostvarili neoporezovanu dobit od četiri miliona. Taj deo finansijskog poslovanja pokazuje održivost i stabilnost u poslovanju. Regionalna deponija Pirot ima najmanju cenu odlaganja komunalnog otpada u Srbiji koja iznosi 12, 15 evra po toni odlaganja otpada”, ističe Ivanov.

Govoreći o novim investicijama, Ivanov naglašava da su ambicije ovog javnog preduzeća da tokom 2018. pa do 2020. godine postane broj jedan u Srbiji kada je reč o funkcionisanju i uspostavljanju sistema monitoringa, kao i u usklađivanju poslovanja sa normativima EU kad je reč  odlaganju komunalnog otpada.

Nabavka pijezometra košta oko 7,6 miliona dinara, dok je vrednost automatske Meteorološke stanice koja bi trebalo da bude instalirana na Deponiji koštati oko 2,2 miliona dinara

Biće to jedinstvena sanitarna deponija u Srbiji koja će pratiti onlajn u realnom vremenu kvalitet podzemnih voda. Biće ugrađeno pet pijezometara. Druga stvar je postavljanje automatske hidrometeorološke stanice do kraja godine. Na taj način ćemo u realnom vremenu moći da pratimo i te parametre, a ti podaci biće dostupni  javnosti, Gradskoj upravi i svima koje to interesuje. Takođe, Republički Hidrometeorološki zavod će te podatke distribuirati medijima putem vremenskih prognoza pa će se i Pirot naći na toj mapi Srbije”, ističee Ivanov, dodajući da su sredstva za ove investicije obezbeđena.

Deponija puštena u rad pre 5 godina

U martu 2013. godine puštena je u rad Regionalna sanitarna deponija, jedna od najvećih u Srbiji, koja služi za odlaganje otpada iz Pirota i još tri  opštine Pirotskog okruga.  Ukupna vrednost projekta regionalne deponije namenjene za odlaganje otpada iz Pirota, Bele Palanke, Babušnice i Dimitrovgrada je 11 miliona evra, a  EU je do tada donirala 3,8 miliona evra.

Prvu fazu njene izgradnje finansirali su Ministarstvo energetike, razvoja i zaštitu životne sredine kroz bivši Eko fond, Grad Pirot i Evropska unija.