Ugrožene žene s invaliditetom

Kako bi ostvarile svoja seksualna prava i očuvale reproduktivno zdravlje – žene sa invaliditetom se susreću sa nizom barijera i izazova, počevši od arhitektonski nepristupačnih zdravstvenih ustanova, preko uskraćivanja seksualnog obrazovanja i nepristupačnih informacija, pa do ukorenjenih stereotipa o invalidnosti, konstatuje se u saopštenju Odbora za ljudska prava iz Vranja. Iako nekoliko međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima obavezuje državu da preduzme korake za promociju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom, ženama s invaliditetom kontinuirano se uskraćuju informacije o seksualnosti, seksualnom zdravlju i reproduktivnim pravima, a usluge zdravstvene zaštite ostaju nepristupačne. O ovim pitanjima i preprekama danas smo razgovarali I u Vranju. Odbor za ljudska prava Vranje, u partnerstvu Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom … IZ KRUGA VOJVODINE i u saradnji sa Udruženjem obolelih od multiple skleroze, realizovao je i prikazao film o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom i poteškoćama sa kojima se one susreću u Vranju prilikom ostvarivanja … Nastavi sa čitanjem Ugrožene žene s invaliditetom