Unapređenje bezbednosti žena kroz primenu Rezolucije 1325 na lokalnom nivou

Rezolucija 1325 je jedna od najvažnijih Rezolucija Ujedinjenih Nacija. Više od 60 zemalja sveta sprovodi akcioni plan za njenu primenu. Ključni razlog za primenu Rezolucije je to što je znatan broj žena u Srbiji izložen diskriminaciji i raznim vidovima pretnji po ličnu bezbednost. Do sada je unapređena saradnja svih organa državne uprave kao i saradnja organa državne uprave sa organizacijana civilnig društva na primeni Rezolucije1325. Znatno je poboljšana i slika žena u sektoru bezbednosti. Međutim, do sada je vladina politika bila ograničena na nacionalni nivo tako da još uvek nema dovoljno vidljivih promena u svakodnevnom životu žena i muškaraca u lokalnim zajednicama. Novim akcionim planom predviđa se unapređenje bezbednosti žena na lokalnom nivou, veća uloga žena u oružanim snagama i policiji, u štabovima za vanredne situacije, u savetima za bezbednost i drugim telima u lokalnoj zajednici. Za projekat „ Podizanje svesti u vezi sa sprovođenjem Rezolucije 1325 u Jablaničkom okrugu“, … Nastavi sa čitanjem Unapređenje bezbednosti žena kroz primenu Rezolucije 1325 na lokalnom nivou