Već 30.000 ljudi oslobođeno plaćanja participacije

U prvih mesec dana primene Pravilnika o obimu prava na zdravstvenu zaštitu, na području Nišavskog okrugu pravo da ne plaćaju participaciju za lekove i medicinske preglede ostvarilo je 30 hiljada ljudi.

Novi Pravilnik o obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja primenjuje se od 19. marta. 

U toj ustanovi podsećaju da pravo na oslobađanje participacije imaju svi osiguranici sa primanjima ispod utvrđenog cenzusa ,koji za april iznosi 31 hiljadu dinara za jednočlana i 24 hiljada dinara za višečlana domaćinstva.

„Za oslobađanje od participacije potrebno je podneti dokaz o ostvarenim primanjima i popuniti takozvani UP1 obrazac“, kazali su u niškoj filija Fonda. 

Plaćanja participacije prošle godine bilo je oslobođeno 60 hiljada osiguranika sa područja Nišavskog okruga.