Vojni lekar na selu posetio Gazdare

U selu Gazdare kod Medveđe, danas je 3. Centar za obuku realizovao akciju Ministarstva odbrane  Vojske Srbije  “Vojni lekar na selu“, u saranji sa lokalnom samoupravom.

Izvršen je opšti lekarski pregled 20 meštana, u sklopu koga je pacijentima, meren krvni pritisak, određivan nivo šećera u krvi i rađen EKG nalaz, a opšti stomatološki pregled izvršen je na 11 meštana.

Edukaciju i savetovanje stanovništva o zaraznim bolestima zajedničkim za životinje i ljude, kao i pregled 19 grla stoke izvršio je referent za veterinarsku službu Komande 3.CO.

U toku trajanja akcije Crveni krst iz Medveđe podelio je pakete sa osnovnim životnim namirnicama najugroženijim domaćinstvima u selu.

Cilj akcije je bio pružanje opšteg lekarskog i stomatološkog pregleda deci i meštanima sela Gazdare i okoline.

U akciji su pored lekarske ekipe i vojnog veterinara iz sastava Centra za obuku, učestvovali i agronom i predstavnici iz Doma zdravlja, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad i poljoprivredne službe opštine Medveđa.