Vranje uzima kredite za investiciona ulaganja

Grad Vranje se zadužuje za 230 miliona dinara u 2018. godini, uzimanjem dva kredita, kratkoročnog u iznosu od 80 miliona dinara i kredit za dugoročne investicije od 150 miliona dinara, rekao je Ivan Stanković, većnik za budžet i finansije.

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je Nacrt odluke o zaduživanju Grada za 2018. godinu.

Stanković objašnjava da je „gornji limit za kratkoročni kredit 80 miliona dinara i da on mora biti vraćen do kraja ove godine“.

Tek kada javni poziv bude raspisan, izabraćemo najbolju ponudu banaka kako bismo uzeli kredit koji će biti sigurnosna rezerva ukoliko dođe do neke blokade ili nenadanih izvršenja sudskih presuda“, kaže Stanković.

Što se tiče dugoročnog kredita, kako kaže, njegov limit je 150 miliona dinara koja će biti usmerena za realizaciju kapitalnih projekata.

Predložiću da ovaj kredit bude iskorišćen pre svega za komunalni program, za rekonstrukciju Ulice Bore Stankovića. Bitno je da smo uspeli da smanjimo zaduženje grada za skoro dve godine, pa je dug sada nešto više od jedne milijarde“, istakao je Stanković koji je zaključio da Grad nije prezadužen jer je za uzimanje kredita, saglasnost dobijena od Ministarstva finansija.

Gradsko veće je donelo i rešenje o imenovanju članova Lokalnog saveta za zapošljavanje, kao i rešenje o imenovanju komisije za realizaciju programa stručne prakse za 2017/2018. godinu. Usvojen je, takođe, i tekst konkursa za izbor zamenika načelnika Gradske uprave.