Život u blatu i smradu (FOTO, VIDEO)

Nesnosni smrad širi se u četiri od 13 ulica u delu naselja Slavka Zlatnovića u Leskovcu u kome žive Romi, posebno u ulicama pod brojevima, ali bez kanalizacije, delom i bez vodovodne mreže i struje. Ni jedna od 13 ulica u ovom naselju sa više od 2.000 pripadnika romske nacionalne manjine, nije asfaltirana, a u 4 nema kanalizacione mreže, delom ni vodovodne, a u jednoj ni električne energije. „Uslovi za život u 21. veku su katastrofalni“, pričaju u glas stanovnici jedne od te četiri ulice, koje nemaju ime, već samo redne brojeve. Prvi stanovnici u naselju Slavka Zltanovića, spojenim sa gradom, počeli su da se naseljavaju pre 60 godina, Romi tri decenije kasnije. Gradilo se na divlje, bez planova i dozvola, s tesnim sokacima, na vodozahvatnoj zoni. Ono što bi danju porušile inspekcije, noću bi se ponovo sazidalo, pa se vremenom odustalo od takvog načina sprečavanja divlje gradnje. Sada su … Nastavi sa čitanjem Život u blatu i smradu (FOTO, VIDEO)