USLOVIJA TARO ĐIVDIPE E ROMENGORO KO JUG E SRBIJAKORO

PODVORCE than kote o asfalt nakhino ani phuv (VIDEO)

Kvliteti taro trajo ani nesavi mahala merinipe sa infrastruktura koja isi ate. Rovljardipe, o manuša taro romane mahale ko Jug e Srbijakoro našti te vaćeren šukar sa buljardi komunalno infrastruktura-asvaltrime ulicencar , panjesiri hem kanalizaciono mreža, a nesave đivdinena ano chera bizi elektrika. Po tikuripnasere ano akava dikhiba isi mahale kote i sa ćherdo. Zalo butipnase, odnosno ko ekonomsko zoralipa , bi laće uslovija za ko bešhiba e Romenđe i najbaro problemi.
PODVORCE than kote o  asfalt nakhino ani phuv (VIDEO)
Podeli:

Mahala Podvorce i ano vilo ki Leskovca hem jek i taro najpurane mahale kI diz ki Veternica, a olesere bešutne pes dikhena sar najpurane Leskovčanija jer akate ale sar so phenena ko 16.šelberšutnipe.

Iako isolen esavko status, nane šukaripna sa uslovija taro bešipnasere, naj angleder sa o hva ko asvalti kola i sar kraterija. Kola nakhine ani phuv.

“Kad akate nakhena vrda khuvela ko hva kola i pherde sa bršindalo phani I sa nanđariamen” vaćeri i manušni tari akija mahala.

Roma ano Podvorce, ko jek i taro trin dizikane mahale, ćhedime I ko trin ulice, ani Zeke Buljubaše,, Porečka hem Đermanovićeva, ali najbilaćho drom i ki okova angluno maškarutno drom. I Mahala i but ćhedime ko jek than, ćher zalo ćher kote đivdinena sa maškaro 700 čherutne(domaćinstva). O dromija i tesna , pherde ćhavencar, kola šukar našena taro hva, dok sa e phuvjakoro praho našti te ikljoven ko agor.

Ko šukar asfalti akate šukar sungalisalo angleder 15 đi o 20 berš. A o hva nakhađepe samo jekvar ili duj puti, denape godi o purane manuša. Ko asavko stanje o dromija i već beršencar.

“Sagod injam ano geto, Asfaltirinelape celo diz, amen nakhavena, vićinenape sa ko nesave projektija , pa kad ka nakhaven adala projektija?, komentarišini o Rajko Elezović.

Manušencar tari mahala kasa vaćerđam rovljarenape i ki bilaćhi  kanalizaciono mreža, sar vaćerena, purani sa azbesna cevija, kola pobuder ikljola o pani ćim dela baro bršim. Ani Leskovca već beršencar ikalenape o purane cevija hem ćhivenape neve, ali đi i romani mahala Podvorce panda na alope.

 KANALIZACIONA CEVIJA THOVĐE KI LEN

 Doduše,angleder duj berš akala taro JP Vodovod čistinde i kanalizacija”, vaćeri jek taro romane šerutne kole arakljam ano Dom Kulture Roma, ali delape godi i za okova so inele 1999.berš.

 Dikhavne sa baro khandiba tari kanalizacija, o manuša tari Podvorca, andle I phuv ikalđe o cevija I thovdolen ki len ki Vetrnica, a o cevija đi i len legarde ko piće. I mahala ko tikoripe našalđa o bilaćho sungal, ali pale irisalo, adalese so adala cevija , dodano oštetisale kad thođepe , irinđepe ano purano stanje.

Sar ano avera riga ani Leskovca , ano Podvorce isi ćorore i hari po barvale, okola sa tikore ćhera hem okola sa bare ćhera , ko sar arakhljape.Sa o  ćhera e Romengere tari Leskovca  i andre čista, domaćinska, ali olengre mahale i melale, so dićholape palo otpad ko dromija, iako o komunalna preduzećija redovno ćhedena ki deponija e gunojesiri, pa tari akija mahala barjola bilaćho sungal, posebno kad I baro tatite hem kad dela baro bršin.

Čak I anglo Dom Kulture kote I “targetimo than za ko ćhediba”o stanje i asavko. Ano prostorije taro akava ćher arakljam e romane šerutnen, ali niko olendar na manglja te terđovel anglo amaro objektivi, sar so vaćherde “ te na oljanćeren nekas”, a e predsedniko tari Mesno katanipa Marko Crni Petar Kurtić naštine te arakha. Većerdeamenđe da i ov neakativno i da retko avela ko sastanci.

Roma uvek inolen plo manuš ani diz(loklano samouprava), koordinatore za ko romane pučiba. Adija buti akana ćerela o Dalibor Mihajlović , sar manuš kova vršini samo adija buti.

Ni ov na manglja te terđol angli amari kamera , ali ko telefonsko vaćeribe amencar vaćređa da o problem tari mahala Podvrce ka rešinipe.

“Zahtevija za ko renoviriba o drom Zeke Buljubaše, kotor o drom Porečka hem kotor tari Đermanovićevo dindile ko JP “Urbanizam i izgradnja”, sar hem o zahtev te menjinipe i konalizaciono mreža , za save ka ćerenpe planija, palo soste đana dozvole”vaćerđa o Mihajlović za Jugmedia, ali naštine te precizirini kad ka oven o buća, a thovelape adaleja da i buti kordinatoreskiri lelja sigate.

 Ali i ako o roma taro Podvorce  nane zadovoljna, but đene na mangle te vaćeren taro uslovija bešipnasere, “Sikliljam”, vaćerena, “kad na inele ađahar”, vazdela po vas jek po purano manuš kova bešela ko bastamako hem dikhela premalo drom.

 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sred

 

 

 

 


Podeli:

Bravo mogli ste na siptarski da napišete.Placaju li struju, vodu , komunalije ?Da li prodavnice njihove izmiruju porez fiskalni racuni nema roba na crno kolko oces od cigare pa do prehranu bez markice.A socijalno primaju po 40 000 .

A jesu li im kuce legalizovane ili mozda ih prave sa dozvolama za gradnju?

„Najsporije…najskorije“ :-)

U Predejane grade kuce na drzavnom zemljistu, sva sreca sto im se vrata i prozori otvaraju prema unutra inace ostadose na neko vozilo i niko im ne zabranjuje gradnju a mene ganjaju da legalizujem kucu iako imam sve moguce dozvole.

U Lebanu u bivsoj Robnoj kuci Kinezi ne izdaju fiskalne racune.

jug media…Pitanje za vas….Dali se mi nalazimo u Albaniji ili Srbiji ili je Albanija dosla do Nisa vec pa vas pitam s kojim pravom pisete clanke na njihovom jeziku!!!!…..Ili i vas kao i mnoge u vladi finansiraju sa Kosova,mafije i sl…..Savetovao bih vam da promenite put i klonite se losih igara!!!!!!

Komunista, kako to da Vi ne razlikujete albanski jezik od ciganskog?

………….
.Треба поштовати и поспешити њихов напредак али не испуштати кормило из руку.