Besplatni pregledi sutra, za laboratorijske analize ne jesti 12 sati

U Opštoj bolnici Leskovac sutra će se od 8 do 16 sati vršiti besplatni preventivni kardiološki, dermatološki pregledi i laboratorijske analize, zbog koji pacijenti ne smeju jesti 12 sati pre odlaska u laboratoriju.

Kod kardiologa će se vršiti EKG pregledi i merenje arterijskog krvnog pritiska, kod dermatologa pregled mladeža, a u laboratoriji analiza holesterola, LDL, HDL i trigliceridi.

Ove preglede organizuje upravo leskovačka bolnica.