Četvrti Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom

NIŠ – Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji doprineo je da tokom prošle i ove godine polovina od 592 osobe sa invaliditetom koje traže posao budu radno angažovane. Prošle godine zaposleno je 213 a od početka godine još 32 osobe sa invaliditetom, uglavnom sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme a bilo je potražnje i za fakultetski obrazovanim kadrom. Na 4.Sajmu koji se održava u galeriji „Srbija“ 25 poslodavaca ponudila su 85 radnih mesta.

 Biserka Tošović, direktor niške NSZ istakla je na otvaranju Sajam zapošljavanja OSI da sve veći broj poslodavaca ima želju i potrebe da uposli i ovu ranjivu populaciju.  
“ Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji mnogo je pomogao da se smanji broj nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Poslodavci su uvideli da su oni vredna i odgovrna radna snaga i da hendikep nije uslov da li će neko biti dobar radnik. Na osnovu mera za prilagođavanje radnog mesta i radnu asistenciju dobijaju subvencije od države odnosno Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, istakla je direktorka.
U Nišu rade pet preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju u kojima po zakonu polovina radnika moraju biti osobe sa invaliditetom.

(kraj)