Gradsko veće usvojilo nove mere za povećanje prihoda u budžetu

Sredinom prošle godine grad Vranje je usvojio predlog o povećanju prihodne strane budžeta, a današnjom dopunom su dodata još dva načina za povećanje prihoda, i to uvođenje poreza na poljoprivredno zemljište i naknada za kretanje teretnih motornih vozila na području grada.

Većnici su danas usvojili predlog programa o dopuni programa mera za poboljšanje prihodne strane u budžetu grada Vranja, a prva mera, porez na poljoprivredno zemljište se oporezuje prema tome koliko je udaljeno od centra grada, ali i po kvalitetu.

„Zakon predviđa da se cene određuju na osnovu ugovora o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta, ostvarenih na teritoriji grada Vranja iz prethodne godine, a uzima se u obzir i zona u kojoj se nalazi zemljište. Ovu vrstu poreza grad nije obračunavao i naplaćivao do sada, ali prema zakonu i preporukama Državne revizorske institucije (DRI), grad je u obavezi da u ovoj godini počne sa naplaćivanjem“, objašnjava potparol Gradskog veća Zorica Jović.

Druga mera je, ističe, naknada za kretanje teretnih motornih vozila na području grada.

„Ova naknada je vrsta parafiskalnog nameta na nivou lokalne samouprave, a većina gradova u svom fiskalnom sistemu ima ovu vrstu neporeskih prihoda. Grad Vranje bi trebalo da od ove godine kroz odluku o rebalansu budžeta instalira u svoj fisklani sistem takvu odluku i na taj način znatno poveća budžetske prihode, a sa druge strane ograniči saobraćaj teretnih motornih vozila iz centra grada“, navodi Jovićeva.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo strateški plan interne revizije grada Vranja za period od 2018. do 2020. godine, pa je predloženo gradonačelniku da donese rešenje kojim se odobrava strateški plan.

Većnici su doneli rešenje o obrazovanju organizacionog odbora kulturno turističke manifestacije pod pokroviteljstvom grada Vranja „Vranjsko kulturno leto“ za ovu godinu, kao i rešenje o obrazovanju organizacionog odbora 38. manifestacije „Borini pozorišni dani”.

Doneta je i odluka o obezbeđenju parking mesta za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snage bezbednosti. Ovom odlukom  grad se obavezuje da obezbedi parking mesta u javnim garažama i javnim površinama u neposrednoj blizini kompleksa koji se gradi u okviru projekta izgradnje ovih stanova.