Istoričar Darko Zarić predstavljao Srbiju na konferenciji u Sofiji

PROKUPLJE – Na  Međunarodnoj konferenciji u Sofiji, posvećenoj sedamdesetoj godišnjici od završetka Drugog svetskog rata, Srbiju je predstavlјao prokupački istoričar, viši kustos u Narodnom muzeju Toplice Darko Žarić.

On je  izložio je svoj rad pod nazivom „Okupacija Toplice od strane bugarske vojske u Drugom svetskom ratu“. Cilј konferencije bio je na osnovu naučnih istraživanja rekonstruisati učešće bugarske vojske u Drugom svetskom ratu.

„Govorio sam o okupaciji bugarske vojske u Toplici, o borbama i zločinima koji su počinjeni u topličkom kraju, sa posebnim osvrtom na one koje su bugarski vojnici počinili nad civilnim stanovništvom u periodu od 1942. do 1944. godine“, rekao je  Žarić za opštinski sajt.

Prema rečima višeg kustosa istoričara Darka Žarića, ova naučna konferencija doprinela je tome da mnogi istorijski događaji tokom Drugog svetskog rata budu rasvetlјeni, ali je i suočila podatke Trojnog pakta i Antihitlerovske koalicije.

Na ovoj konferenciji učestvovalo je 56 istoričara iz Bugarske, Mađarske, Rusije, Makedonije, Crne Gore i Srbije.