Jubilej Kluba za stara i odrasla lica

Klub za stara i odrasla lica u Leskovcu koji radi pri Ustanovi za odrasle i starije, proslavio je danas svoj jubilej 15 godina od osnivanja ovog doma koji trenutno broji preko 600 stalnih članova.

“Svedoci smo toga da slavimo jubilej jednog mesta u kome naši sugrađani trećeg doba rado provode svoje dane, klub je osnovan na današnji dan 2003. godine i od tada se puno novina desilo u njemu. Počeli smo sa 20 člana, a danas brojimo preko 600 stalnih članova, i taj broj neprestano raste”, istakla je svom obraćanju koordinator ove ustanove Slađana Kulić.

U znak zahvalnosti istaknutim pojedincima koji su doprineli unapređenju rada kluba, dodeljene su zahvalnice, a prva među njima uručena je gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću za finansijsku podršku i razumevanje.

“Niko ne stari zato što je poživeo izvesne godine , već stari kad izgubi ideale, entuzijazam i volju, dragi moji penzioneri vi ste pokazali da imate sve to i da nikako duhom ne starite. Zato će grad Leskovac uvek podržavati vaš klub i upravo u ovoj godini za njegovo finansiranje izdvojeno je 10 miliona dinara”, poručio je Cvetanović i obećao da će  uvek biti njihovi verni prijatelji.