Komunalna policija najavljuje kazne

LESKOVAC  – Desetak komunalnih policajaca će od ovog meseca početi da predlažu kazne za nesavesne građane, koji prljaju grad i smeće bacaju van prostora za deponovanje otpada.

Na predlog policajaca, komunalni inspektori će pisati prekršajne prijave, pa će fizička lica morati da plate kaznu od 50, a pravna od 500 hiljada dinara.

Policajc su tokom oktobra samo upozoravali građane da se pridružavaju reda i zakona.