Konkurs za direktore u 5 preduzeća

Većnici grada Niša usvojili su danas odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Gorica“, JKP „Mediana“, JKP „Naisus“, JP „Nišstan“ i JP Direkcija za javni prevoz grada Niša.

Konkurs će biti  raspisan zbog isteka mandata vršiocima dužnosti direktora u „Gorici“, „Mediani“, „Nisususu“ i „Nišstanu“, odnosno zbog isteka mandata direktoru Direkcije za javni prevoz“, izjavila je Vladislava Ivković, sekretar Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj.

On je podsetila da direktore javnih gradskih preduzeća imenuje Skupština grada Niša, na predlog gradskog veća.

Konkurs za izbor direktora biće objavljen na gradskom sajtu, u Službenom glasniku i najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na području čitave zemlje.