Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata Mladi su zakon

Udruženje Narodni parlament Leskovac raspisalo je konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, u okviru programa Mladi su zakon koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Ovaj konkurs je specifičan po tome da u njemu, pored udruženja, mogu da učestvuju i grupe mladih koje nisu registrovane, tako da je idealan prvi korak za sve one koji žele da se aktiviraju po prvi put i  urade nešto lepo za svoju lokalnu zajednicu. Pozivamo mlade iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga da se prijave i iskoriste ovu priliku kako bi dobili podršku i sproveli u delo svoje ideje.

Šta sve možete da radite u okviru konkursa:

  • učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujte aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima (na primer možete organizovati akciju čišćenja i renoviranja prostora, ali i organizovati različite kulturne događaje: izložbe, predstave i slično)
  • učestvujte u akcijama zaštite životne sredine; Ove aktivnosti mogu biti kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina (parkova, zaštićenih prirodnih dobara u saradnji sa njihovim upravljačima i dr), edukacije o zaštiti životne sredine (na primer o reciklaži, racionalnom trošenju energije, zagađenju, održivom transportu, klimatskim promenama i dr), ili druge aktivnosti za koje smatrate da postoje kao potreba u vašoj zajednici.
  • promovišite međugeneracijsku saradnju; vaše aktivnosti ne moraju da budu samo „mladi za mlade“ – na primer, aktivnosti koje vi kao omladinsko udruženje ili neformalna grupa mladih organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas (manje ili više od 15-30 godina). Na primer, možete raditi razne radionice sa pretškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter.
  • promovišite razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade; u vašim aktivnostima treba se voditi ovim principima i neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve; potrudite se da uključite jednak broj muških i ženskih učesnika; nemojte diskriminisati mlade sa teškoćama (u razvoju, sa fizičkim smetnjama, iz malih i teže dostupnih sredina, i sl), iz različitih manjinskih i etničkih grupa i različite seksualne orijentacije.
  • promovišete zdrave i bezbedne stilove života; na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv zloupotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično, edukativne radionice na te ili druge teme koje smatrate od značaja za mlade iz vašeg mesta.
  • Organizujete IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije), usmerene ka vašim vršnjacima ali i prema starijim građanima vaše zajednice: na primer korišćenje interneta, različitih programa, društvenih mreža i servisa.
  • promovišete solidarnost i humanost naročito prema migrantima, socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, starim licima i drugim grupama. Na primer, ukoliko u vašem mestu ima ljudi iz drugih zemalja pogođenih skorašnjom izbegličkom krizom, razmislite koje su njihove potrebe i kako vi na njih možete da odgovorite, ili ih, jednostavno, uključite u svoje planirane aktivnosti.

Očekujemo vaše prijave i ako imate nove, kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici.

Svi detalji konkursa, kao i prijavni formular, nalaze se na sajtu udruženja, a šta su sve uradili mladi iz Srbije tokom prošle godine u okviru ovog programa možete saznati na sajtu www.mladisuzakon.rs.