Međunarodna radionica o digitalizaciji kulturnog nasleđa

U Jugoslovenskoj kinoteci održana je međunarodna radionica o digitalizaciji kulturnog nasledja koju je organizovalo Ministarstvo kulture i infiormisanja, na kojoj su učestvovali i direktori Muzeja Ponišavlja, Narodne biblioteke i Istorijskog arhiva Pirot – Saša Jovanović, Nadica Kostić i Ivana Kostadinović.

Predavači su bili Kristina Hormia Potanen, predsednica Lige evropskih istraživačkih biblioteka Liber iz Nacionalne biblioteke Finske, Mina Karvonen,viša savetnica u Ministarstvu obrazovanja i kulture Finske i Heiki Helin, viši savetnik u IT Centru za nauku Finske.