Naučite nešto o životu Gustava Klimta

Poljubac, portret Adele Bloh – Bauer i Tri doba žene su samo neke od replika vrelikog umetnika Gustava Klimta koje će ljubitelji slikarstva moći da pogledaju od 21. juna u Leskovačkom kulturnom centru.

Izložba nosi naziv “Gustav Klimt – preteča moderne” i u okviru nje će biti prikazana i dokumentacija u vezi sa najvažnijim događajima iz umetnikovog profesionalnog života.

Izložba se sastoji od 15 panela koji, kroz tekst i reprodukcije umetničkih dela i fotografija, prate ključne faze Klimtovog života i stvaralaštva.