Nema prijema novog osoblja u bolnici, pristižu specijalisti

Iako je ministar zdravlja najavio da će do kraja godine širom Srbije biti zaposleno više od 2.000 lekara i medicinskih radnika, Pirot nije obuhvaćen tim planom jer ima viška zaposlenih, ali bolnica jača kadrovima jer pristižu lekari sa specijalizacije.

Prema rečima direktora Opšte bolnice Pirot Gorana Petrovića, u ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno su zaposlena 653 radnika. Prema zakonu o maksimalnom broju izvršilaca i kadrovskom planu za 2017. godinu 5 zaposlenih je iznad tog broja. Reč je o jednom lekaru, jednoj medicinskoj sestri i tri nemedicinska randika.

Petrović dodaje da je Opšta bolnica Pirot u ovoj godini dobila novog lekara specijalistu hirurga, lekara specijalistu anesteziologa i subspecijalistu endokrinologije, iz redova ranije zaposlenih.

“Do kraja 2017. godine dobićemo još jednog lekara specijalistu hirurgije”, rekao je dr Petrović.

Z. Panić