U Nišu otvoren Centra za izdavanje građevinskih dozvola

NIŠ – Sredstva za otvaranje u Srbiji jedinstvenog Centra za izdavanje građevinskih dozvola (CID) uložili su EU, 122 hiljada evra dok je učešće grada 21 hiljada evra. U Centru je objedinjen rad nekoliko gradskih Uprava pa će informisanost građana i privrednika biti mnogo dostupnija i jednostavnija.

Takođe će i sama procedura dobijanja lokacijskih i građevinskih dozvola biti brža.
Vensan Dežer, šef delegacije EU koji je zajedno sa gradonačelnikom Milošem Simonovićem i Đorđem Staničićem, generalnih sekretarom Stalne konferencije gradova i opština prisustvovao otvaranju Centra istakao je da očekuje da procedura izdavanja ovih dozvola ne traje duže od 10 dana.