Novi ugovori za udruženja iz oblasti socijalne zaštite

Cilj grada Leskovca je da uspostavi efikasan sistem socijalne zaštite koji će odgovoriti na potrebe svih građana i koji će podržavati ranjive pojedince i grupe kojima je potrebna pomoć društva i države, kazao je danas gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović prilikom uručivanja rešenja predstvanicima udruženja i organizacija iz oblasti socijalne zaštite.

Reč je o rešenjima koja su usledila posle odobravanja sufinansirajućih projekta iz te oblasti. Ovoga puta je reč o poslednjem konkursu raspisanom krajem prošle godine kada je 11 udruženja za 14 projekata dobilo 9.5 miliona dinara.

Za ovu, 2018 godinu, odobreno je ukupno 23 miliona dinara

Kao odgovorna lokalna samouprava težimo da kroz različite vidove pomoći od personalne asistencije, preko pomoći u kući, geronto domaćica i drugih usluga, svim ljudima, bez obzira na hendikep ili životne poteškoće,  olakšamo suočavanje sa svakodnevnim izazovima. Posebna pažnja usmerena je i na pružanje podrške funkcionisanju nevladinog sektora, odnosno udruženja iz oblasti socijalne zaštite”, dodao je Cvetanović.

Što se finansiranja celokupnog sistema socijalne zaštite, iz gradske kase u 2018. godini izdvojiće se  oko 128,8 miliona dinara, što je za 22,4 miliona više u odnosu na prošlu godinu kada je izdvojeno 106,4 miliona.

Sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja potpisan je ugovor o namenskom transferu od skoro 22,7 miliona  dinara za finansiranje usluga socijalne zaštite. Nadam se da kroz finansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite uspevamo da doprinesemo još kvalitetnijem i odgovorimo na potrebe osetljivih kategorija stanovništva”, istakao je gradonačelnik Leskovca.

U ime predstavnika NVO sektora obratio Svetislav Marjanović iz  iz Centra za samostalni život osoba sa inavliditetom, koji je pohvalio lokalnu samoupravu za izdvojena sredstva, ali je naglasio da bi udruženjima značilo da se ne prave duže pauze između ugovora, ili da se konkurs raspisuje samo jednom u toku godine.