Odbornici glasaju o budžetu Vranja i novim direktorima

VRANJE- Predsednik Skupštine grada Dejan Tričković zakazao je četvrtu sednicu lokalnog parlamenta za 13. septembar, na kojoj će se izvršiti rebalnas gradskog budžeta, smeniti i imenovati novi direktori.

Odbornici će, između ostalog, razmatrati Predlog odluke o  izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Vranja za 2016. godinu, Predlog odluke o zaduživanju grada Vranja radi refinansiranja kapitalnih ulaganja, Predlog odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije između ulica Radnih brigada, Rudarska i Budisava Šoškića, Predlog odluka o usklađivanju poslovanja gradskih javnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima, Izmenu i dopunu Programa poslovanja sa Finansijskim planom  poslovanja Javnog preduzeća „Novi dom“ Vranje za 2016. godinu i Predlog  rešenja  o imenovanju vršioca  dužnosti  direktora Javnog preduzeća  „Skijalište Besna Kobila“.

Takođe, biće imenovani vršioci dužnosti direktora u Pozorištu „Bora Stanković“, u javnim ustanovama Škola animiranog filma i Narodni univerzitet i u Regionalnom centru za talente. Biće razmatran i Predlog rešenja o imenovanju  Gradske izborne komisije u stalnom sastavu i imenovan Glavni urbanista grada Vranja.

Takođe, biće razmatran Predlog rešenja o izmeni Rešenja  o imenovanju Komisije  za  planove grada Vranja i Predlog rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u državnoj svojini.

Na sednici će biti reči i o kadrovskim rešenjima u školskim odborima i stalnim radnim telima Skupštine grada.

Milina Zdravnkovic