Odbornici usvojili predlog Odluke o izradi nacrta statuta grada Vranja

Na 27. sednici Skupštine Vranja, odbornici su usvojili predlog Odluke o izradi nacrta Statuta grada Vranja, a imenovana je i Komisija koja će biti zadužena za realizaciju. 

Komisiju čine gradska većnica za socijalnu politiku i lokalnu upravu Danijela Milosavljević, sekretar Skupštine grada Vranja Marko Tričković, rukovodilac Odeljenja za poslove organa grada Ljiljana Stojanović, sekretar Gradskog veća Jelena Pejković i sekretar Skupštine GO Vranjska Banja Slađan Aleksić.

Prema rečima gradske većnice Danijele Milosavljević, izrada ovog najvažnijeg dokumenta i akta grada uslovljena je izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

„Skupština je u obavezi da statut i druge opšte akte dostavi resornom ministarstvu najkasnije u roku od šest meseci“, rekla je Milosavljevićeva.