Počinje obnova Oficirskog doma

NIŠ – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, lokalna samouprava i građevinsko privredno društvo Banković d.o.o. Crna Trava potpisali su ugovor o rekonstrukciji i dogradnji zgrade Oficirskog doma.

Ukupna vrednost investicije je 101,7 miliona dinara od čega je polovinu obezbedio grad, a polovinu Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Rok za završetak radova počinje da teče od uvođenja izvođača u posao i predviđeno je da traje 80. kalendarskih dana.
Objekat Oficirskog doma je građevina od istorijskog značaja, gde je srpska Vlada 7. decembra 1914. godine donela Nišku deklaraciju kojom se obavezala na borbu za odbranu Srbije i njenu slobodu, kao i oslobođenje svih Srba, Hrvata i Slovenaca, i njihovo ujedinjenje. Da bi pomogao ispunjenju tih ciljeva, 1915. godine je formiran Jugoslovenski odbor u Parizu. U skladu sa Niškom deklaracijom, Srpska Vlada je vodila diplomatsku borbu tokom rata.

(Kraj)ena