Posao za desetoro nezaposlenih privremeno – povremeno

Desetoro lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Vranju , potpisali su danas ugovore  o obavljanju privremeno -povremenih poslova u firmama „Mikromodeli“ i „Marković“, što će otvoriti šansu za zasnivanje stalnog radnog odnosa kod ovih poslodavaca.

Potpisivanje ugovora obavljeno je u maloj sali Skupštine grada u okviru  sprovođenje stručnog osposobljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje u Vranju

Cilj je zapošljavanje osetljivih kategorija nezaposlenih osoba sa srednjom stručnom spremom, kroz realizaciju koncepta ,,učenje kroz rad“ .

Suština projekta je da se najpre vrši stručno osposobljavanje  kroz ugovor o privremenim –povremenim poslovima u trajanju 3 meseca, a  nakon toga se sa poslodavcima potpisuju ugovori na neodređeno vreme. Ono što je bio kriterijum za odabir kandidata jeste da su lica mlađa od 30, starija od 50 godina, da su iz ruralnih područja i da se na evidenciji službe za zapošljavanje nalaze duže od 12 meseci”, rekao je gradonačelnik Slobodan Milenković tom prilikom.

Ukupna vrednost projekta iznosi  12.340 evra, od toga učešće Grada 2.640 evra, a učešće Evropskog PROGRES-a 9.700 evra. Preduzeće ,,Mikromodeli“ sklopilo je ugovore sa sedam, a preduzeće ,,Marković“ sa tri nezaposlena lica

Poslodavci su istakli da je ovo jedinstvena prilika i za njih, jer su ovako dobili olakšice za potrebe usavršavanje potencijalnih radnika , za kojima postoji realna potreba.

Molim vas da ovo ozbiljno shvatite, da se za tri meseca dodatno obučite za rad. Mi možemo da ukoliko neko odustane ili ne ispunjava ispune , izvršimo i zamenu kandidata što je isto jedna od opcija“, naglasio je Radovan Stanković, vlasnik „Mikromodela“

Grad Vranje uplaćivaće  sredstva na ime pokrića troškova minimalne neto  zarade u Srbiji sa pripadajućim porezima i doprinosima, sredstva za pokriće troškova prevoza polaznika i naknadu poslodavcu za obučavanje polaznika na mesečnom nivou.

Ovo je dobar primer saradnje lokalne samouprave sa domaćom privredom. Želja mi je da se ona nastavi u narednom periodu jer jedni bez drugih ne možemo”, rekao je Dušan Marković, vlasnik firme “Marković”.

Projekat su podržale Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije, preko programa Evropski PROGRES.

Milan Zdravković