Potpisan sporazum za zaštitu dece od nasilja i zanemarivanja

????????????????????????????????????

Lokalni međusektorski sporazum o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području opštine Bela Palanka, svečano su potpisali predstavnici svih relevantnih institucija u ovoj opštini.

Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković, koji je potpisao sporazum u ime Opštine, istakao je da je zajednička misija lokalne samouprave i ustanova koje rade sa decom, delotvorna zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja i stvaranje boljih uslova za njihovo bezbedno odrastanje.

‘’Lokalno rukovodstvo je posvećeno pitanju unapređenja položaja dece i u kontinuitetu preduzima mere u njihovom najboljem interesu, primenjujući standarde Evropske unije kako bi na lokalnom nivou uspostavili sve neophodne mehanizme. Sprečavanje nasilja nad decom, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, bolja zdravstvena zaštita, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje su prioretiti kojima težimo’’, istakao je Miljković.

 U cilju poboljšanja uslova za obrazovanje dece i mladih renovirane su obrazovne ustanove u Beloj Palanci i Crvenoj Reci, a krajem januara počeće rekonstrukcija vrtića Predškolske ustanove ’’Dragica Lalović’’

Potpisnici sporazuma o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja na području opštine Bela Palanka su lokalna samouprava, predstavnici obrazovnih ustanova, Centar za socijalni rad, Policijska stanica, Dom zdravlja, organizacije civilnog društva i Ustanova za sport ’’Sportski centar Banjica’’.

Sporazum je izrađen u okviru projekta koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Izrada sporazuma je deo projekta „Zaštita dece od nasilja i zanemarivanja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, koji sprovode Unicef i Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ovaj projekat realizuje lokalna samouprava u saradnji sa Udruženjem građana Đurđevdan.