Preventivno čišćčenje kanala u naselju ‘’Rogoz’’

PIROT –  Preduzete su  mere preventivne zaštite od poplava kako bi se na vreme sprečile moguće nove poplave u naselju Rogoz sa dve hiljade domaćinstava U toku je čišćenje odvodih kanala i korita reka. Posle poplava od pre četiri godine, opština Pirot uložila je značajna sredstva u proširenje kanala i pravljenju odbrambenih bedema.

Predsednik opštine Pirot Vladan Vasić kaže da je najopasniji kanal ‘’Rogoz’’ koji prolazi kroz istoimeno naselje u čije čišćenje svake godine  opština ulaže  od 4 do 5 miliona dinara.

“Deo ovog kanala je do prošle godine bio u nadležnosti ‘’Vodoprivrede’’ i to je donekle otežavalo gazdovanje. I pored toga, svake godine smo organizovali njegovo čišćenje. Poslednjih 6 godina investirali smo oko 30 miliona dinara i nemamo problema. Uz ovaj kanal, mrežom mnogo manjih kanala smo ispresecali pirotsko polje uzvodno od naselja i svu vodu odveli u Nišavu, kazao Vasić.

Poprečnim kanalima dužine preko 4 kilometara, prošle godine  ispresecana su i polja oko sela Veliki Jovanovac,Trnjana, Poljska Ržana, Vojnegovac i Petrovac. Ćišćenje kanala se nastavlja nizvodno od Romskog naselja u ‘’Novoj Mali pa se do ušća kanala ‘’Rogoz’’ u Bistricu i Nišavu. Prošle i pretprošle godine očišćeno je i korito Bistrice koja prima bujične vode sa Obronaka Suve planine.

(kraj)