Posle protesta, dogovoren zajednički pristup oko uređenja i grupisanja kioska

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i zakonima koji regulišu uslove delatnosti prometa robe i zdravstvenog nadzora, Grad Vranje doneo je Plan razmeštaja manjih montažnih objekata po ugledu na velike gradove

Rukovodstvo grada Vranja nema nameru gašenje poslova vlasnika kioska, već grupisanje uslužnih delatnosti i uvođenje alternative zarad kvalitetnijih i boljih uslova poslovanja, saopšteno je posle jučerašnjeg protesta vlasnika montažnih objekata i sastanka s gradonačelnikom Vranja Slobodanom Milenkovićem.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović organizovali su prijem za predstavnike grupe vlasnika manjih montažnih objekata na području grada, na kome se razgovaralo o aktuelnom planu razmeštaja tih objekata i uklanjanju već postojećih.

Protestanti su, inače, ispred zgrade Skupštine Vranja izrazili uverenje da bi takva odluka trebalo da se preispita ili ukine budući da se njome, kako su ocenili, ugrožava veliki broj radnika, preduzetnika i njihove porodice.

U konstruktivnom razgovoru sa gradonačelnikom i načelnikom Gradske uprave istaknuta je rešenost u sprovođenju propisa, a u cilju uvođenja komunalnog i urbanističkog reda.

Izražen je, takođe, visok stepen spremnosti i kooperativnosti gradskog rukovodstva u razumevanju problema vlasnika ovih objekata.

Rukovodstvo grada je istaklo da “namera nije gašenje poslova vlasnika kioska, već grupisanje uslužnih delatnosti i uvođenje alternative zarad kvalitetnijih i boljih uslova poslovanja”. Postoji dovoljan broj lokacija da se podmire njihove potrebe i o tome se vodilo računa prilikom izrade plana.

Na sastanku je, radi pružanja optimalnog vremenskog prostora u procesu prilagođavanja na nove uslove poslovanja, dogovoren još jedan susret kao znak spremnosti i razumevanja, radi iznalaženja najboljeg rešenja.

Sastanku su prisustvovali i gradski većnik za turizam Mića Mladenović, glavna urbanistkinja Jelena Marković, kao i načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Boban Antanasijević

Analizirajući ovu problematiku, gradsko rukovodstvo je u svom saopštenju navelo da je “od početka 2017. godine do danas, na teritoriji grada Vranja uklonjeno 18 manjih montažnih objekata koji su bili van funkcije ili bez odgovarajućih dozvola”.

Ovim planom određen je dovoljan broj lokacija, za sva lica koja žele da učestvuju na konkursu. Predviđa se postavljanje ukupno 95 unificiranih kioska u cilju smanjenja negativnog efekta na celokupni ambijent grada, kao što je to slučaj u uređenim gradovima. Manji montažni objekti biće skoncentrisani na više lokacija poštujući uslove bezbednosti saobraćaja, zaštite pešačkih tokova, zaštite zelenih površina, zaštite ambijentalnih vrednosti i zaštite životne sredine”, piše u saopštenju objavljenom na gradskom sajtu.

Usvajanjem plana razmeštaja manjih montažnih objekata, zaključuje se, rukovodstvo Grada i nadležne gradske službe ne žele da ugroze višegodišnje poslovanje vlasnika objekata i preduzetnika, samom činjenicom da će oni dobiti bolje uslove i primerenije objekte, u skladu sa primerima dobre prakse drugih lokalnih samouprava.