Šansa za izbegla i raseljena lica

KURŠUMLIJA –  Za osmoro izbeglih i interno raseljenih lica danas je u Sali kuršumlijske lokalne uprave održano stručno predavanje iz oblasti poljoprivrede. Polaznici predavanja dobili su donaciju do 2 hiljada evra za pokretanje sopstvenog biznisa.

Reč je o projektu „ Podrška zapošljavanja i unapređenja života izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji“ koji sprovodi nevladina organizacija „Eneca“ a finansira EU preko Delegacije Evropske u Srbiji.

 Svi kandidati nakon obuke  započeće svoj biznis a donacija se može uložiti u materijal i mašine u novčanoj vrednosti za koju su konkurisali.

 

(kraj)