SKUPŠTINA: Budžet, investicije i povećanje cena za građane

Na 19. zasedanju lokalnog parlamenta, usvojen je budžet Vranja za 2018. godinu. u iznosu od skoro 2,86 milijardi dinara. Izglasavanje budžet pratilo je usvajanje Plana kapitalnih investicija za period od pet godina koji će biti zvezda vodilja za budući razvoj grada.

Na početnom saldu biće preneto 120 miliona dinara iz ove godine

Budžet za narednu godinu će, i pored opterećenja dugovanja iz prethodnog perioda ,obeležiti izdvajanja za investicije u ukupnom iznosu od 2,5 miliona evra koji će biti usmereni na  realizaciji veoma važnih projekta za naš grad, poput izgradnje novog vrtića u naselju Raška, proširenje Slobodne zone, završetak Hiruškog bloka, pozorišta, gradskog stadiona, izgradnja novih dečijih igrališta, rekonstrukcija ulice Bore Stankovića, uređenje dela ulice Radničke, izgradnja nove komunalne infrastrukture i obnova postojeće.

Očekuju se izvorni prihodi od 654 miliona dinara, ustupljeni prihodi od milijardu i 112 miliona dinara, transferna sredstva sa drugih nivoa vlasti od 584 miliona dinara, prihodi od prodaje ostalih sredstva 65 miliona dinara kao i prihodi od zaduženja od 330 miliona dinara” , izvestio je Ivan Stanković, gradski većnik za budžet i finasije i dodao  da su budžetom predviđene aktivnosti kroz 16 programa iz svih oblasti života.

Sa dnevnog reda koji je brojao 24 tačke,  povučen je Predlog programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada jer se ušlo u program izgradnje stanova za vojsku i policiju

Na današnjoj sednici donet je Plan kapitalnih investicija za period od 2018. do 2022. godine čija je vrednost 92 miliona evra. Obzirom da je Ministarstvo finasija tek sada dalo preporuku lokalnim samoupravama za izradu ovog plana kako bi pravilno mogli da planiraju budžete, gradonačelnik Slobodan Milenković je u svom obraćanju rekao da se Vranje nalazi korak ispred u trasiranju  puta daljeg razvoja i uspostavljanja  efikasanog sistema upravljanja.

Ovaj dokument prikazuje kapitalne projekte u naredne pet godine koji će se finansirati iz gradske kase ali i eksternih izvora. Imajući u vidu da najveći deo budžetskih prihoda dolazi od naplate poreza, naša je obaveza da njime transparentno raspolažemo u interesu lokalne samouprave” ,rekao je Milenković i dodao da je Plan nastao kao rezultat saradnje zajedničkog rada građana i lokalne samouprave.

Plan kapitalnih investicija je strateški dokument koji se po važnost nalazi odmah iza Strategije održivog razvoja. U izradu ovog dokumenta, kako se čulo sa govornice,  uključena su sva načela dobrog upravljanja od efikasnosti i odgvoornosti do onih najvažnijih participativnosti i transparentnosti.

Planom kapitalnih investicija obuhvaćena su 62 projekta iz 9 oblasti vrednosti veće od 50.000 evra, ukupne vrednosti 93,7 miliona evra. Od ovog broja 7 projekata je u procesu realizacije, 14  je spremno za sprovođenje, za 11 se radi tehnička dokumentacija, a za 29 predstoji izrada. Plan je usklađen sa budžetom za 2018. godinu i mogu slobodno reći da smo spremni da konkurišemo kod eksternih donatora„, naglasio je zamenik gradonačelnika Nenad Antić.

Odbornici su dali saglasnost za povećanje  cene vode i kanalizacionih usluga pa će  umesto sadašnjih 68 dinara po kubiku, građani plaćati 83 dinara. Usvojeno je i povećanje cena  komunalnih usluga za 0,90 dinara, pa će računi domaćinstva sa oko 70 metra kvadratnih biti uvećani zua 63 dinara.

Odbornici Skupštine grada usvojili su i Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za 2018. godini koji je usklađen sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa i predviđa 245 izvršioca u Gradskoj upravu u Vranju

Milan Zdravković