Smanjen iznos sredstava za vantelesnu oplodnju sa 400 na 250 hiljada dinara

Gradsko veće Vranja usvojilo je novi Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za osvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju u 2018. godini. 

Prema rečima gradske većnice za socijalnu politiku i lokalnu upravu Danijele Milosavljević, na osnovu ove izmene, smanjen je iznos pojedinačnog davanja za pokušaj vantelesne oplodnje sa 400.000 na 250.000 dinara.

Ovakvom odlukom želimo da obuhvatimo veći broj bračnih parova. A, i prema informacijama kojima raspolažemo, 250.000 je dovoljno za jedan pokušaj vantelesne oplodnje„, objasnila je Milosavljevićeva.

Većnici su usvojili i Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i Pravilnik o ortopedskim pomagalima koje se obezbeđuju iz budžeta Grada Vranja.

Na današnjoj sednici usvojen je Nacrt Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Vranje učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja.

Usvojen je i zahtev Odseka za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje za obezbeđivanje prevoza učenika koji pohađaju nastavu u Specijalnoj školi „Bubanj“ u Nišu.