Takmičenje u praktičnom streljaštvu u subotu u Leskovcu

Streljački klub „GT“ Leskovac organizuje takmičenje u praktičnom streljaštvu Nivo 1, na Strelištu  “Milanovo” kod Leskovca u subotu 3. Novembra, sa početkom u 9 časova.

Praktično streljastvo predstavlja veoma atraktivan, dinamičan i sve popularniji sport, kod koga do izražaja dolaze preciznost, brzina, snaga i koordinacija pokreta takmičara.

Koristi se bojeva municija iz pištolja i pušaka, propisane papirne i metalne mete (statične i pokretne), koje se angažuju iz različitih pozicija, na uređenim poligonima, a o poštovanju mera bezbednosti i pravila brinu prisutne sudije.

Broj stejdževa i metaka: 6/90

Pravila: Po važećem Pravilniku IPSC

Bezbedonosna pravila: obavezno nošenje zaštite za oči i uši na strelištu

Divizije za bodovanje: Produkcija, Standard, Revolver

Kategorije za bodovanje: Strelci pojedinačno

Kotizacija: 1. 000 dinara

Prijava: telefonom 063 424328, e-mail: toskegt1@gmail.com