Trosoban stan za decu bez roditeljskog staranja

U pirotskom naselju Senjak obezbeđen je trosobni stan za decu bez roditeljskog staranja i onu koja su boravila u domovima. Ovaj vid socijalne zaštite projekat je loklane samouprave, nadležnih ministarstava Vlade Srbije i centra za socijlnai rad u Pirotu.

U trosobnom stanu moći će u isto vreme da borave po četiri stanara, a direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Živorad Gajić izrazio je nadu da će se stanari brzo smenjivati.

Obezbedjenje stana je dobro za ovu ranjivu grupu dece i dobar signal svima da lokalna samouprava realizuje deo socijalno odgovornih funkcija. Ujedno im se omogućava da oni sami preuzmu ulogu i odgovornost za svoj položaj. Ovo je poslednji iskorak na putu ka njihovom osamostaljivanju”, rekao je Gajić.

Prva stanarka socijalanog stana je Snežana Kamenović, student druge godine Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Pirotu. Provela je 12 godina u domskom smeštaju.

Ovo je veliki korak za mene. Ne znam koliko ću ostati, ali verovatno dok ne diplomiram i ne dobijem posao kako bi se sama izdržavala”, rekla je devojka, koja nije krila uzbzđenje.

Centra za socijalni rad brine o 44 dece u hraniteljskim porodicama i 12 u domskom smeštaju.