Unapređuje se položaj osoba sa invaliditetom

U maloj sali Skupštine Vranja održan je sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana ,za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji ovog grada,  kojim je predsedovao pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Tomić.

Pored niza  aktivnosti, koje imaju za cilj poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, ovaj strateški dokument  predstavljaće i osnov za apliciranje kod potencijalnih donatora.

Takođe, njime će precizno biti definisane nadležnosti ustanova, institucija i organizacija koje se bave problemima osoba sa invaliditetom.

Rok za donošenje ovog dokumenta je do kraja godine.