U Vladičinom Hanu biće investirano 53.780 evra

Predsednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović i regionalni direktor Help-a  za Srbiju i Crnu Goru Klaus Mok, juče su u Vladičinom Hanu potpisali ugovor o saradnji  na projektu „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja“ u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

U okviru navedenog projekta biće podržano najmanje 25 osoba i njihovih poslovnih ideja , s tim što oni koji dobiju grantove moraju da učestvuju sa najmanje  40 odsto  žene  i 50 odsto Romi.

Grantovi su u opremi sa ciljem da se poveća samozapošljavnje, zapošljavanje mladih organizovanjem radne prakse i izgrađivanjem kapaciteta neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina, krozorganizovanje obuka.

Ugovorom o saradnji između Vladičinog Hana i Help-a nastavlja se saradnja na projektu, čiji je opšti cilj doprinos uključivanju romske populacije  i ostalih ugroženih grupa stanovništva u socijalni i ekonomski ciklus zemlje, kao i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama.

Ukupno će biti dodeljeno 310 grantova,  vrednosti 1.500, 2.400  3.600 evra  a predviđeno je i plaćanje stažiranja 25 mladih bez zvaničnog školskog obrazovanja.

Projekat „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ sprovodi nemačka organizacija „Help-Hilfe zur Selbsthilfe“, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju,  Sida.

Njegova ukupna  vrednost iznosi  2.055.514,50 evra  a u Vladičinom Hanu biće investirano 53.780 evra.

Help je sa njegovom realizacijom započeo  oktobra 2017. I trajaće do septembra 2020. godine u 19 opština u našoj zemlji.