Vlasina je veliki potencijal za ekoturizam

VLASINA – POTENCIJAL ZA RAZVOJ EKOTURIZMA

SURDULICA – Eksperti za ekonomska i energetska pitanja, očuvanje biodiveziviteta i zdravstveni aspekt ekoturizma na osnovu iskustava stečenih u razvoju ekoturizma u svetski poznatim destinacijama u Vlasini vide prostor koji ima potrebne preduslove da postane centra za razvoj ekoturizma.upravo takav turistički centar, pri čemu nijedan od istaknutih ograničavajućih faktora nije nepremostiv. 
– Da bi se pristupilo konceptu razvoja ekonutizma na Vlasini, neophodno je da se uključe svi relavantni subjekti, od države, regionalnih i lokalnih autoriteta i stanovništvo, kao i investitori, pri čemu je suština očuvanje prirodne baštine i izgradnja turističkih kapaciteta morali da budu u potpunom skladu sa globalnim kriterijumima održivog ekoturizma, kazala je za JuGmediju Biljana Nikolić, direktor Turističke organizacija Surdulice.

Da je Vlasina je idealna turistička destinacija na kojoj ekoturizam može da se razvija u punom sadržaju ocenjeno je I na nedavnom seminaru „Menadžment u ekoturizmu u skladu sa globalnim kriterijumima održivog turizma“ održanom na Zlatiboru u organizaciji Centra za istraživačke i razvojne projekte „ecodev“.