Može li Komisija za rodnu ravnopravnost da promeni položaj žena?

Adamovićeva: Stvaramo uslove da Pirot bude po meri žena

PIROT – Žene u Pirotu čine 49,8 posto ukupnog stanovništva, a procenjuje se da 40 posto njih spda u red marginalizovane grupe žena, budući da su samo 15 posto žena vlasnici neke imovine, da je ih skoro nema u zakonodavnoj vlasti i da 39,9 posto trpi neki vid nasilja.

Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti formirana je 2004. godine kao radno telo tadašnjeg Opštinskog veća. Krajem 2004.godine obrazovan je tim za pomoć i podršku žrtvama nasilja. Jedna od najznačajnijih inicijativa ove Komisije je izrada i usvajanje Strategije za poboljšanje položaja žena na podučju opštine a sada grada i unapredjivanje rodne ravnopravnosti za period od 2012. do 2017. godine.

Zamenica predsednika Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Pirota Nadica Adamović kaže za Jugmedia da rodna ravnopravnost podrazumeva vidljivost, osnaženost i učešće oba pola u svim sferama javnog i privatnog života.

Strategija za poboljšanje položaja žena

rodna ravnopravnost_nadica admović

“Njen cilj je da promoviše puno učešće žena i muškaraca u društvu u gradu Pirotu. U Komisiji su predstavnici svih relevantnih institucija i medija. Rukovodeći se činjenicom da je ravnopravnost žena i muškaraca jedno od osnovnih načela u zakonodavnom sistemu Srbije, SO Pirot je 2011.godine usvojila Strategiju za poboljšanje položaja žena na području opštine i unapredjenje rodne ravnopravnosti od 2012. do 2017. godine kojom su definisani pravci delovanja ka uspostavljanju,razvijanju, sprovodjenju i promovisanju politika jednakih mogućnosti. Komisija je imala mnogobrojne obuke u cilju razvijanja rodno senzitivnih politika. Smatramo da je bitno rodno senzitivno izveštavanje i da je neophodno razviti i finansirati programe obuke novinara lokalnih medija i dopisnika nacionalnih medija“, priča za Jugmediu Adamovićeva.

Prema  njenim rečima, osim izrade i usvajanja Strategije za poboljšanje položaja žena i unapredjivanje rodne ravnopravnosti za period od 2012. do 2017. godine. Potpisana je i Evropska povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou 2013. godine.

“U toku je izrada Akcionog plana za sprovodjenje strategije za rodnu ravnopravnost kojim će biti definisane aktivnosti,nosioci i dodatna sredstva za inicijative žena. To predstavlja ključni korak ka većem učešću žena i mogućnostima da same sebi omoguće bolji položaj u drušvu”, kaže Adamovićeva.

Prema podacima Udruženja “Žene juga“, koja je uključena u rad komisije, položaj žena u ovom kraju je zabrinjavajući.

rodna ravnopravnost_zene juga

U Pirotu ima 28, 820 žena ili 49,8 posto ukupnog stanovništva. Od tog broja 40 posto predstavlja marginalizovane grupe žena a tek 15 posto žena je među vlasnicima pojedinih oblika imovine. U zakonodavnoj vlasti je 32 posto žena a u izvršnoj ih ima malo. Stopa nezaposlenosti u Pirotskom okrugu iznosi 21,4 posto a više od polovine su žene. Neki vid nasilja tri 39,9 anketiranih Piroćanki a deca su u više od 80 posto slučajevi i svedoci nasilja. U pirotskim selima živi 16.756 žena, ili 30 posto stanovništva na ovom području.

 Kampanje za prava žena Udruženja “Žene juga“

Udruženje „Žene juga“ registrovano je 2010.godine kao dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava sa posebnim fokusom na ljudska prava žena i aspekte ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

„Žene juga“ učestvovale su u kampanjama za prava žena i borbu protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, a 2012.godine pokrenuta je i Ženska medijateka koja sadrži više od 2500 knjiga, priručnika, filmova, časopisa i brošura koji se odnose na promociju ljudskih prava i načela rodne ravnopravnosti.

U 2012.godini organizacija je, uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, realizovala projekat „Zaustavimo trgovinu ženama“, koji se bavio vršnjačkom edukacijom u Romskoj zajednici i povezivanjem predstavnica Romske populacije sa policijom radi izgradnje poverenja sa ciljem saradnje u oblasti suzbijanja trafikinga uz podršku „Astrinog“ tima iz Beograda.

„Žene juga“ imaju više od trideset aktivnih članica i članova, a po potrebi se u rad uključuju i volonteri i stručni saradnici. Rad organizacije „Žene juga“ aktivno podržavaju Udruženje Romkinja „Ternipe“, i nekoliko Udruženja seoskih žena Temštanka, Zlatne ruke Stare Planine, Izvorsko zrno i Klok.

Akcioni plan u skupštinskoj proceduri

„Žene juga“ imaju predstavnicu u lokalnom telu za rodnu ravnopravnost, preko kojeg je inicirano i izdejstvovano usvajanje Evropske povelje o rodnoj ravnopranosti u Pirotu početkom 2013.god. Udruženja „Žene juga“ i Udruženje „Pirgos“ su prilikom realizacije projekta „Usvajanje Evropske povelje o Rodnoj ravnopravnosti “ potpisali Memorandum o saradnji na implementaciji rodnih principa u lokalne politike sa još 10 lokalnih nevladinih organizacija: Kancelarija za mlade Pirot, Udruženje Osveženje, Fenix, Temštanka, Sidro, Ternipe, Pralipe, Gea, Pirot E publika i Vizija, koja su pružila podršku tokom

skupstina grada_pirot

realizacije projekta javnog zastupanja „Pirot po meri žena“. Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou – na strani 9 tačkom 2 obavezuje potpisnice na pripremu Akcionog plana, koji će određivati prioritete, aktivnosti i sredstva za njegovo sprovođenje. Strategija za rodnu ravnopravnost predviđa donošenje akcionog planu u roku od 6 meseci od usvajanja strategije. Ona je usvojena u 2011. godini. Akcioni plan za period 2015-2017 je kao nosilac posla a izradilo Udruženje Žene juga u saradnji sa svim relevantnim činiocima i on se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Javno zagovaranje i izrada Akcionog plana za žene realizovano je uz podršku „Trag“ fondacije kroz projekat „Pirot po meri žena“, 2014.godine- kaže za Jugmedia predsednica UpravnoG odbora Udruženja „Žene juga“ Marija Penčić.

Pomoć žrtvama nasilja

„U okviru Komisije imamo Tim za pomoć i podršku žrtvama nasilja. Pored Tima u cilju prevencije i zaštite žena od nasilja SOS telefon radi u Centru za socijalni rad od 2007. godine. U Timu su predstavnici Višeg i Osnovnog tužilaštva, predstavnik Policijske uprave Pirot i Centra za socijalni rad. Lokalna samouprava ima dobru saradnju sa nevladinim sektorom i iz budžeta finansira brojne projekte koji podržavaju unapredjenje položaja žena“, naglašava Adamovićeva.

Zoran Panić

Ovaj teks je realizovan u okviru projekta „Rodno pravni info blans“, sufinansiran iz budžeta grada Pirota