Dačić:Niš uskoro dobija načelnika policije

VRANJE – Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić  najavio je  u Vranju da će Niš  uskoro dobiti načelnike policijskih uprava. Mi­ni­star je u vi­še na­vra­ta obe­ća­vao da će pi­ta­nje iz­bo­ra pr­vog čo­ve­ka ni­ške po­li­ci­je bi­ti re­še­no, ali do sa­da još ni­šta ni­je uči­nje­no po tom pi­ta­nju. “  Ja sam nekoliko puta obećavao da će taj problem biti rešen, ali kada su u pitanju kadrovska rešenja imamo situaciju „dva Srbina tri mišljenja“. Naravno, ja  kao ministar mogu da to presečem i odlučim ali želim da  u Nišu  donesemo rešenje koje će biti prihvatljivo svima“ – rekao je Dačić. Policijska uprava u Nišu od 31.decembra 2009. godine nema načelnika policije , a osim toga  od 2004. nema ni zamenike, već samo pomoćnika načelnika.

(Kraj)