Obaveštenje: Rok za plaćanje poreza 31. decembar

LESKOVAC – Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske administracije, obaveštava poreske obveznike da je poslednji rok za izmirivanje obaveza po opomenama do 31.decembra 2016.godine.

U saopštenju dostavljenom medija obaveštavaju se i poreski obveznici koji imaju dospele a neizmirene poreske obaveze koje nisu obuhvaćene opomenama, da svoje obaveze blagovremeno izmire a najkasnije do 31.decembra. 2016.godine.

(Kraj)