Odbornici glasaju o starom i novom budžetu

Vranjski parlament zaseda u utorak

VRANJE- Predsednik Skupštine Vranja sazvao je za sutra sedmu sednicu na kojoj će odbornici, između ostalog, razmatrati Izveštaje o izvršenju budžeta grada Vranja za period od 01 januara – 30. juna i  od 01 januara – 30. septembra  2016 godine i predlog budžeta za 2017. godinu.

 

Na swednici, koja počinje u 9 časova, razmatraće se i predlog odluke  o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje vrši  Gradska uprava, Predlog odluke o taksi prevozu  putnika, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom uređenju grada Vranja, Predlog Programa rada Skupštine grada Vranja za 2017. godinu, Predlog  programa o izmeni Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu sa Finansijskim planom, Predlog dopuna Lokalnog plana za borbu protiv korupcije.

Na skupštinskom dnevnom redu naći će se ukupno 18 tačaka.

(Kraj)