Otvoren konkurs za projekte iz kulture

Veće grada Vranje raspisalo je danas konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2017. godinu u vrednosti od 2,5 miliona dinara, dok je za organizaciju “Borine nedelje” predviđeno dodatnih milion dinara.

Prednost će imati, navedeno je, projekti koji doprinose razvoju kulture, promovišu multikulturalizam i doprinose kulturnoj saradnji i umetničkoj razmeni u zemlji i inostranstvu, a vrednovaće se i inovativnost, kontinuitet i održivost, sufinansiranje, partnerstvo i uključivanje društveno osetljivih grupa.

Novina je što će ove godine ovo biti jedini konkurs iz kulture za celu godinu, za raziku od ranijekada su konkursi raspisivani dva puta godišnje.

“Osim mera štednje glavni razlog tome je uvećanje budžetskih pozicija za još neke manifestacije poput Dečije nedelje” kaže gradska većnica za kulturu Zorica Jović.

Pored navedenog iznosa iz budžeta su opredeljena dodatna sredstva od miliona dinara za organizaciju “Borine nedelje”

“Književna zajednica koja polaže pravo na organizaciju manifestacije moraće da, poštujući zakonske okvire, konkuriše preko projekta kao i svi ostali, a za dodatni novac može da konkuriše preko resornog  Ministarstva” naglašava Jović.

Ukoliko Književna zajednica ne dostavi projekat, sredstva će biti preraspodeljena na ostale kulturne sadržaje.

Konkurs se odnosi na projekte izvornog narodnog stvaralaštva i zaštite kulturne baštine,  književnog stvaralaštva i izdavačke delatnosti, pozorišno i muzičko-scenskog stvaralaštva, vizuelnog  stvaralaštva, film i multimedijalne projekte kao i muzičkog stvaralaštva i izvođačke delatnosti.

Rok za podnošenje prijava je do 2. marta, a period realizacije projekta do 1. decembra.

(Kraj)