STOP dečjim brakovima

Dvadesetak roditelja i dece romske nacionalnosti upoznati su danas sa svim opasnostima koje donose dečji brakovi na radionici koju su u Leskovcu danas održali predstavnici nevladine organizacije „ROSA“.

Tribina ima za cilj da  preventivno deluje  kod mladih Romkinja i Roma, kao i njihovih roditelja, kako bi se sprečili prerani brakovi.

Na radionicama posebno ukazujemo na zdravstvene, ekonomske i socijalne probleme stupanjem u rani brak i njegove zakonske posledice, dok sa druge strane ukazujemo na mogućnosti koje se ostvaruju obrazovanjem i zapošljavanjem“, navodi Laura Saitović, predavač.

Dečji brakovi retka su pojava u opštoj populaciji u Srbiji, ali su veoma česti kod Roma gde 57% devojčica stupa u brak pre navršene osamnaeste godine, a gotova svaka peta pre petnaeste godine života.

Dragan Marinković