Za zapošljavanje u ovoj godini 12 miliona, traže i lekare

Iz vranjskog budžeta, po danas usvojenom Akcionom planu zapošljavanja, 12 miliona dinara će samo u ovoj godini biti izdvojeno za samozapošljavanje, obuku zaposlenih i javne radove.

Aktivne mere zapošljavanja će se sprovoditi kroz Program javnih radova, koji će obuhvatiti 60 lica sa evidencije NSZ i za ove namene je opredeljeno tri miliona dinara. 

Programom obuke na zahtev poslodavca biće obuvaćeno 100 lica i on je vredan pet miliona dinara. Jedna od mera zapošljavanja je i Program subvencija za samozapošljavanje, koji će obuhvatiti 40 lica, a kriterijumi za meru vrednu četiri miliona dinara biće definisani Javnim konkursom“, objasnila je gradska većnica Zorica Jović.

Gradski većnici usvojili su i Akcioni plan javnog zdravlja na teritoriji Grada Vranja za period od 2018 – 2015. godine i on predviđa, između ostalog i angažovanje 10 lekara sa teritorije Grada Vranja

Članovi Gradskog veća, kako se navodi na zvaničnom gradskom sajtu, usvojili su i nacrte Odluka o izradi Planova detaljne regulacije u naselju Viktor Bubanj 1 i 2,  na potezu između novoprojektovane obilaznice i državnog puta IIa reda, na potezu uz Novoprojektovanu obilaznicu, u naselju Soderce, za naselje Raška, na potezu između ulica Bulevar Avnoja, Pariske Komune i Moše Pijade u Vranju.

Usvojeni su i Nacrt programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja za 2018. godinu, zahtev Javnog preduzeća „Uprava Banje“ za davanje saglasnosti za upravljanje i održavanje objekta višenamenske balon sale sa zatvorenim bazenom u Vranjskoj Banji, Nacrt Odluke o izmeni i dopuni  Odluke o preuzimanju prava i obaveza Javnog preduzeća Skijalište „Besna Kobila“, kao i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu.

Članovi Veća usvojili su i konačnu rang listu za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja za školsku 2017/2018. godinu. Ukupno će biti nagrađeno 29 najboljih studenata sa teritorije Grada sa po 20.000 dinara. Na sednici Veća usvojeni su Predlog Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora manifestacije „Zlatni puž 2018“ i 12. Internacionalna dečja radionica animiranog filma Vranje, Program korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Vranja za 2018. godinu, kao i Predlog Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini u Vranju, u ulici Partizanskoj 17a, javnim nadmetanjem. Početna cena poslovnog prostora nekadašnjeg dopisništva RTS  ukupne površine 216m2 je 250 din/m2.