Budžet opštine Crna Trava 199,6 miliona dinara

Odbornici Skupštine opštine Crna Trava, najsiromašnije u Srbiji, usvojili su juče budžet za 2019. godinu koji iznosi svega 199.6000,000 dinara, što je na nivou ovogodišnjeg budžeta, koji će biti realizovan sa oko 93 posto, kako se procenjuje.

„Sa tako minimalnim budžetom, mi ne dugujemo ni jedan jedini dinar, sve svoje obaveze izvršavamo na vreme, održavamo putnu infrastrukturu od 500 kilometara, finansiramo pomoć u kući, izdvajamo sredstva za najsiromašnije i sve što radi jedna lokalna samouprava“, kaže predsednik ove opštine Slavoljub Blagojević.

Predsednik Skupstine opstine

Planirani rashodi su na istom nivou kao i prihodi, a budžet, koji je obuhvatio i prenešena i neutrošena sredstva iz prethodnih godina od 30 miliona, će se najviše puniti od transfera – 91.700,000, gde transferi iz Republike Srbije iznose 89,2 miliona, zatim 44.4 miliona iz neporeskih prihoda, odnosno i prihodi od imovine – 12.800.000 i komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama – 12 miliona, što su ujedno i najveće stavke u kategoriji neporeskih prihoda.

Što se rashoda tiče, na plate zaposlenih i drugih davanja, između ostalog, ide svega 37.431.000 dinara, za subvencije, 8,1 milion dinara, a za naknade za socijalnu zaštitu 10,2 miliona dinara.