Fond za razvoj odobrio 15 milijardi dinara kredita

NIŠ – Fond za razvoj odobrio je do sada 643 kredita u iznosu od 14,7 milijardi dinara od predviđenih 17 milijardi dinara.
Budžet za 2012.godine će biti 15 milijardi dinara. Po rečima Nebojše Ćirića, ministar ekonomije i presednik UO Fond za razvoj će i naredne godine biti jedan od stubova politike Vlade Srbije kako na pravi način pomoći privredi, pogotovo malim i srednjim preduzećima, u uslovima svetske ekonomske krize ne samo da prežive već da se razvijaju.
– Preseljenje Fonda za razvoj iz prestonice u Niš pre godinu jasno pokazuje opredeljenje Vlade Srbije da se institucije premeštaju uvek kada je to moguće jer u proseku 30 do 40 posto svih zahteva za kreditiranje sada dolazi preko ovog sedište, kazao je Ćirić koji je danas prisustvovao svečanoj sednici UO i dodao da je Fond je opravdao svoju svhru i namenu – Mene raduje što smo za sledeću godinu pripremili duplo više para za određene ranjive kategorije kao što je žensko preduzetništvo.
Verica Kalanović, podpredsednica Vlade istakla je da Vlada potpuno normalno može da radi i funkcioniše u Nišu.
– Doneli smo program za 2012.godinu sa ključnima antikriznim odredbama kao što je podrška preduzetnicima da imaju manju kamatu. Sledeće godine 220 hiljada preduzetnika će imati na raspolaganju sredstva sa kamatom od 2 posto dok će se kod ženskog preduzetništa kamata kretati od 3 do 3,5 posto.