Prihodi grada Niša povećeni za 264 miliona dinara

Veće grada Niša usvojilo je danas izveštaj o izvršenju budžeta grada Niša za prvih devet meseci ove godine u kome je rečeno da su prihodi buždeta za taj period planirani u iznosu od 6,4 milijardi dinara, a ostvareni u iznosu od 5,2 milijarde dinara.

Sekretar Sekretarijata za finansije Danijela Spasović kazala je da zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine ukupni budžet u periodu od januara do septembra iznosi 5,6 milijardi dinara, što je 85,4 odsto u odnosu na plan.

Tekući prihodi od 5,2 milijarde dinara, veći su u odnosu na isti period prošle godine za 264 miliona dinara. Prošle godine iznosili su 4,9 milijardi, a 2016. godine 4,7 milijardi“, izjavila je Spasović.

Ona je kazala da budžet grada najviše prihoduje od poreza na zarade koji je u prvih devet meseci iznosio 2,6 milijardi dinara, a potom od poreza na imovinu koji je iznosi0 726.000 miliona dinara.

Rashodi su planirani u iznosu od 6,56 milijardi dinara, a izvršeni u iznosu od 5,26 milijardi što je 80,1 odsto“, izjavila je Spasović.