Pronađene zaštićene vrste u rekama na Staroj planini gde počinje gradnja hidroelektrana

Stručnjaci iz Zavoda za zaštitu prirode iz Niša izvršili su vanredne ekspertize nad Rudinjskom, Poganovskom i Kusovranskom rekom na Staroj planini, na kojima je predviđena gradnja mini hidrocentrala, i tom prilikom je ustanovljeno prisustvo jedne zaštićene vrste ribe – potočna mrena, i jedne strogo zaštićene vrste – žaba, žutotrbi mukač.

“Ovo je dovoljna argumentacija da se na ovim rekama ne grade mini hidrocentrale!”, saopštavaju predstavnici Saveza Mesnih Zajednica Stare planine.

Osim toga, Aleksandar Panić, predsednik ovog saveza, podneo je prijavu zbog radova u koritu Rudinjske reke sledećim ministartsvima I institucijama:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Okružnoj ekološkoj inspekciji
Ekološkom inspektoru grada Pirota
Vodoprivrednoj organizaciji Južna Morav Niš, Predmet: Prijava protiv NN počinioca na koritu Rudinjske rekePrivatnim boravkom na ulivu Rudinjske reke u reku Temšticu (KO Temska) primetio sam da je nekom vrstom teške mašine rečno korito Rudinjske reke skrenuto u dužini od oko stotinu metara čime je deo reke preusmeren u novoiskopani kanal a deo stalnog korita sa svim živim organizmima je potpuno osušen i uništen.

Pregradili i osušili reku

“Kako imam saznanja da je Rudinjska reka stanište retkih, zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, kao građanin Pirota zahtevam od vas da preduzmete sve neophodne zakonske radnje i postupke na

 

https://www.facebook.com/groups/1925328764350247/?ref=group_header