Trodnevna obuka za simultano prevođenje u Medveđi

Opštini Medveđa odobren je projekat “Da se bolje razumemo” od strane Saveta Evrope, sa ciljem pružanja podrške u osnaživanju prava pripadnika nacionalnih manjina i jačanju zaštite pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji.

Tema obuke je „Konferencijsko prevođenje“ a korisne savete i znanje polaznicima obuke preneće profesor Vladimir Pavlović.

Trodnevnu obuku koja je započeta juče, otvorio je predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić, koji je istakao da će nabavljena oprema za simultano prevođenje koristiti kako odbornicima za  simultano prevođenje prilikom održavanja sednica Skupštine opštine Medveđa, tako i za organizovanje manifestacije nacionalnih manjina kao što su: „Dani dijaspore“, Prvomajski turnir u Tupalu, manifestacija „Zavičajni susreti“ i drugi sadržaji kulturno zabavnog karatera u školama i predškolskim ustanovama na teritoriji ove  opštine.

Polaznici obuke će najpre biti upoznati sa opremom za simultano prevođenje, a zatim ovladavanjem samom tehnikom.

Na obuci će vežbati sposobnost istovremenog izvođenja tri radnje: slušanje, razumevanje, reprodukcija na jeziku prevoda i ovladati tehnikom brzog pamćenja i hvatanja beležaka.

Kako bi polaznik bio spreman nakon završenog kursa za obavljanje poslova prevođenja, organizovaće se i praktičan rad sa polaznicima, koji je baziran na zadacima koji su koncipirani na osnovu realnih situacija u kojima se prevodilac može naći.

Još jedna od aktivnosti na projektu je i multitetnička pozorišna predstava „ Da se bolje razumemo“ kao dodatna aktivnost, koja se odnosi na podizanje svesti, odnosno na promociju projekta u kojoj učestvuju osnovci i srednjoškolci.

Pored sticanja osnovnog pozorišnog obrazovanja, predstava će deci ponuditi i iskustvo zajedničkog rada i učenja s vršnjacima iz drugih etničkih grupa i kako zajedničkim radom prevazići nacionalne podvojenosti.

Radeći na predstavi, deca će postati prijatelji i pokazati da je to moguće bez obzira ko je koje nacionalnosti.

Predstava se realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom opštine Medveđa i osnovnom školom “Gornja Jablanica” u Medveđi, a njeno izvođenje očekuje se početkom marta meseca.